Sirvoy kan automatisk oppdatere tilgjengeligheten din og hente bookingene dine fra Agoda.

Merk: Allerede eksisterende og fremtidige bookinger på Agoda vil ikke importeres og registreres automatisk i Sirvoy. Se punkt 8 nedenfor.

Følg disse stegene for å aktivere tilkoblingen:

  1. Informer din kontaktperson hos Agoda om at du vil sette opp en tilkobling til Sirvoy via XML.
  2. Når forespørselen er godkjent, går du til Innstillinger -> Salgskanaler -> Agoda og klikker på Rediger.
  3. Først skriver du inn din Agoda hotell ID og klikker Lagre.
  4. Deretter vil du bli bedt om å koble de tilgjengelige romtypene i Agoda til de tilsvarende romtypene i Sirvoy.
    Merk: På integrasjonssiden til Agoda må du koble Master Rate (den første prisen funnet under enhver romtype) til en romtype i Sirvoy, ellers vil Agoda avvise oppdateringer fra Sirvoy. Sirvoy kontrollerer utelukkende Master Rate. Tilleggspriser vil arve grunnprisen fra Master Rate, men grunnprisen kan økes eller reduseres direkte i Agoda enten prosentvis eller med et bestemt beløp.
  5. Kontroller at alle romtypene er satt opp med de riktige restriksjonene, siden rommene vil bli mulig å booke med én gang tilkoblingen er aktivert.
  6. Når koblingen av romtyper er ferdig, kan du kontakte Sirvoy kundeservice, så vil vi aktivere tilkoblingen for deg.
  7. Hvis du nå mottar kredittkortdetaljer via Agoda, vil kortdetaljer, så snart forbindelsen er aktiv, sendes via tilkoblingen i stedet for å vises i ditt ekstranett. For å få tilgang til kredittkortinformasjonen må du bruke funksjonen «Sirvoy Vault«. Hvis du bruker integrasjonen med Stripe, vil kortdetaljer automatisk lagres der også. Vennligst se artikkelen «Endre virtuelle kort med Stripe» for mer informasjon.
  8. Eventuelle bookinger mottatt gjennom Agoda før du har koblet din Agodakonto til Sirvoy kommer ikke til å bli importert og registrert automatisk i Sirvoy. De må importeres manuelt til Sirvoy, helst før du kobler kontoene sammen. Dersom du har mange slike bookinger, hjelper vi deg gjerne med importen. Les denne artikkelen for instruksjoner om hvordan du kan gjøre dette.

Merk: Når tilkoblingen er fullført, vil du ikke lenger kunne endre priser, tilgjengelighet, restriksjoner (se noen unntak her) osv. via Agoda. Alle oppdateringer må gjøres fra Sirvoy. Når en endring er gjort i Sirvoy, vil den gjenspeiles på Agoda i løpet av et par minutter. Men, vi anbefaler likevel at du av og til kontrollerer at tilgjengelighet, priser og bookinger er oppdatert og riktig synkronisert på Agoda.

Merk: Selv om tilgjengeligheten synkroniseres mellom Sirvoy og salgskanalene nesten øyeblikkelig, er det alltid en liten risiko for overbookinger når det samme fysiske rommet er tilgjengelig i flere salgskanaler samtidig. For eksempel kan det siste rommet bookes på nettsiden din samtidig som det bookes på en annen salgskanal. Dette skjer svært sjelden, selv for travle hoteller. Men hvis det skjer, vil salgskanalen forvente at du raskt informerer dem slik at de, avhengig av avtalen du har med dem, kan hjelpe til med å finne en løsning så snart som mulig.

Merk: Ekstra senger må spesifiseres under antall gjester i Sirvoy. La oss for eksempel si at du har en romtype for Agoda som du har satt opp som «2+1 ekstraseng» på Agoda. Du bør da sette «Antall gjester» til 2 og «Maks. antall gjester (inkl. ekstrasenger)» til 3 i innstillingene for romtypen i Sirvoy som er tilkoblet Agoda-romtypen. Innstillingene for antall gjester for romtypene for Agoda kan du se under tilkoblingssiden i Sirvoy. Merk at dette er stikk motsatt av hvordan det skal gjøres for andre kanaler (se mer i denne artikkelen). Derfor, hvis du jobber med forskjellige kanaler og tilbyr ekstra senger, foreslår vi at du setter opp alias for romtypene, slik at disse unike romtypene kan brukes for Agoda.

Merk: På grunn av en begrensning fra Agodas side, kan du ikke sette opp minimum eller maksimum antall netter til en verdi som er høyere enn 99 dager. Hvis du setter opp en høyere restriksjon enn de under «Reserverbare dager» i Sirvoy, vil det ikke ha den ønskede effekten på kanalen.

Merk: I sjeldne tilfeller kan bookinger mottatt fra salgskanaler fordeles på forskjellige rom.