Når en overbooking oppstår vil du få et varsel om det på e-post og en melding vil vises på detaljsiden for bookinger. Meldingen vil vise hva som ble forespurt (romtype, antall gjester, datoer osv.). Sammenlign denne informasjonen med den aktuelle bookingen for å finne problemet og hva som mangler. Vanligvis var det ingen rom tilgjengelig, eller så var ikke rommet tilgjengelig for hele perioden.

Hvis du har rom til gjestene:

1. Legg til rom i bookingen manuelt, enten den forespurte typen eller et lignende rom.

2. Merk overbookingen som løst.

Hvis du ikke har rom til gjestene:

1. Kontakt salgskanalen så snart som mulig og forklar situasjonen. Sirvoy kan ikke kontakte salgskanalen for deg.

2. Hvis salgskanalen går med på å kansellere bookingen eller endre datoene, vil den bli oppdatert automatisk så snart oppdateringen er mottatt i Sirvoy.

Vennligst merk:

• En kansellering av bookingen i Sirvoy vil ikke endre bookingstatusen i salgskanalen. Hvis bookingen må kanselleres må dette gjøres fra salgskanalen.

• Din avtale med salgskanalen kan innebære at du må finne et alternativ.

• Hvis du kontakter gjesten direkte med et alternativt tilbud, kan gjesten gå med på å kansellere eller endre bookingen gjennom salgskanalen.

Grunnene til overbooking kan være forskjellige. Hvis du ofte får overbookinger, har spørsmål eller trenger råd om hvordan du kan unngå slike situasjoner, vær snill og kontakt vår kundeservice. De relaterte artiklene som det er henvist til på denne siden kan også gi deg nyttig informasjon.