Restriksjoner for innsjekking, utsjekking og opphold

Disse restriksjonene er støttet av de fleste bookingkanaler, med noen få unntak:

  • Hostelworld og iCal-kanaler støtter ikke restriksjoner for innsjekking og utsjekking. For å lukke enhetene som selges på disse kanalene må du huke av «Blokker opphold (inkl. innsjekking)».

Advarsel: Vær oppmerksom på at restriksjoner satt for en bestemt romtype bare vil gjelde for den romtypen og ikke til noen “duplikate” romtyper koblet til den. Hvis bookingkanalen har avledede (derived) priser knyttet til en romtype, må du sjekke med kanalen for å være sikker på at disse prisene deler restriksjoner med basisprisen.

Bookbare dager

De fleste salgskanalene vil støtte den angitte tillatte lengden på oppholdet (med noen unntak, som Hostelworld) dersom du velger innstillingen «Alle antall dager innenfor det angitte intervallet kan reserveres» under «Reserverbare dager». Innstillingene «Kun hele uker innenfor det angitte intervallet kan reserveres» og «Kun 3-4 dager eller hele uker innenfor angitte intervallet kan reserveres», støttes ikke av salgskanalene.

I tilfelle salgskanalen du har koblet til romtypen(e) ikke kan lese denne restriksjonen, vennligst be din kontaktperson for salgskanalen om å definere denne innstillingen direkte i den relevante salgskanalen.

Blokkering av enkelte rom

Rom som er blokkert vil ikke bli inkludert når Sirvoy teller antall tilgjengelige rom, på samme måte som rom som allerede er booket heller ikke blir inkludert. Dette gjelder for alle bookingkanaler.

Begrensning på hvor lang tid før eller hvor nær innsjekking en booking kan bli gjort

Denne innstillingen kontrolleres i salgskanalene (bortsett fra Airbnb, hvor dette administreres i Sirvoy underInnstillinger -> Salgskanaler -> Airbnb).