Restriksjoner for innsjekk, utsjekk og opphold

Slike restriksjoner støttes av de fleste bookingkanaler. Noen kanaler, som Hostelworld, støtter ikke «Blokker innsjekking/utsjekking». For å stenge ute slike kanaler, sørg for å merke boksen «Blokker opphold (inkludert innsjekk)».

Advarsel: Vennligst merk at restriksjoner for en spesifikk romtype bare vil gjelde den romtypen, og ikke for «alias» romtyper som er tilkoblet denne. Hvis bookingkanalen har «avledede priser» (derived rates) koblet til en romtype må du sjekke med kanalen for å sikre at slike priser deler restriksjoner med hovedprisen.

Bookbare dager

Tillatt lengde for opphold støttes av de fleste bookingkanaler, men ikke alle. Hvis denne innstillingen ikke kan endres via Sirvoy, må du be brukeradministratoren din om å endre denne innstillingen på bookingkanalen.

Blokkering av enkelte rom

Rom som er blokkert vil ikke bli inkludert når Sirvoy teller antall tilgjengelige rom, på samme måte som rom som allerede er booket heller ikke blir inkludert. Dette gjelder for alle bookingkanaler.

Begrensning av hvor lang tid i forvei en booking kan bli gjort

Denne innstillingen må gjøres på hver kanal.