Restriksjoner for innsjekking, utsjekking og opphold

Disse restriksjonene er støttet av de fleste bookingkanaler. Men noen kanaler, som Hostelworld og Citybreak, støtter ikke restriksjonen “lukket” for innsjekking og utsjekking. For å lukke disse kanalene må du merke av for “Opphold ikke tillatt (inkludert innsjekking)

Advarsel: Vær oppmerksom på at restriksjoner satt for en bestemt romtype bare vil gjelde for den romtypen og ikke til noen “duplikate” romtyper koblet til den. Hvis bookingkanalen har avledede (derived) priser knyttet til en romtype, må du sjekke med kanalen for å være sikker på at disse prisene deler restriksjoner med basisprisen.

Bookbare dager

Maks lengde på opphold støttes av de fleste salgskanalene, men ikke alle, for eksempel Citybreak og Hostelworld. Hvis innstillingen ikke kan gjøres på Sirvoy, må du spørre kontaktpersonen din på salgskanalen om å sette opp innstillingen.

Blokkering av enkelte rom

Rom som er blokkert vil ikke bli inkludert når Sirvoy teller antall tilgjengelige rom, på samme måte som rom som allerede er booket heller ikke blir inkludert. Dette gjelder for alle bookingkanaler.

Begrensning på hvor lang tid før eller hvor nær innsjekking en booking kan bli gjort

Denne innstillingen må gjøres på hver kanal.