Et alias for en romtype lar deg opprette kopier av dine eksisterende romtyper. Aliaset vil ha det samme settet med rom som den opprinnelige romtypen. Når rommene i den opprinnelige romtypen blir endret eller booket, vil aliaset også bli oppdatert tilsvarende.

Dette kan spare mye tid når du oppretter nye romtyper som ligner på en eksisterende. For eksempel, hvis du ønsker å tilby det samme settet av rom, både med eller uten frokost, kan du ganske enkelt lage et alias. Den opprinnelige romtypen kan ha en beskrivelse og pris som utelukker frokost, og romtype-aliaset kan inkludere frokost.

Følg disse stegene for å opprette et alias:

  1. Gå til Innstillinger -> Romtyper og klikk på “Registrer ny romtype”.
  2. Gi den nye romtypen et navn som ligner på den opprinnelige romtypen, men som tydelig beskriver forskjellen. For eksempel «Dobbeltrom med frokost».
  3. Merk av boksen som sier “Dette er et alias for annen romtype”.
  4. Angi hvilken romtype du vil opprette aliaset for (den opprinnelige romtypen).
  5. Fullfør de andre innstillingene for romtypen og lagre. Når du kobler til en salgskanal, kan det være du ønsker å tilgjengeliggjøre de samme rommene til forskjellige priser (med/uten frokost, siste sjanse, o.l.). Da kan du opprette et alias før du kobler romtypene til salgskanalen. Hvert alias vil representere en egen pris.

Når du kobler til en salgskanal, vil du kanskje gjøre like rom tilgjengelige med forskjellige priser (med/uten frokost, siste sjanse, osv.). Du kan da lage aliaser av romtypen før du kobler dem. Hvert alias vil representere en egen pris.

Merk: Alias vil ikke bli opprettet med de samme begrensningene som er angitt for romtypene de er koblet til. Begrensninger må angis for hver enkelt romtype i koblingen. Les mer om hvordan du angir begrensninger for romtyper som brukes i koblinger til salgskanaler her.