Når en booking blir mottatt fra kanalene kan den ved sjeldne anledninger være delt mellom to eller flere ulike rom. Hvis det samme rommet er tilgjengelig for hele perioden vil bookingen selvfølgelig bli plassert i dette bestemte rommet. Hvis det samme rommet ikke er ledig hele perioden, vil bookingen likevel gå gjennom.

Hvorfor skjer dette?

Bookingkanalene teller romtilgjengelighet per dag, ikke for spesifikke rom. For eksempel: la oss si at rom 101 er tilgjengelig på fredag og rom 102 er tilgjengelig på lørdag. Bookingkanalen vil tolke dette som «Fredag: 1 rom, lørdag: 1 rom», eller med andre ord: «1 rom er tilgjengelig fra fredag til søndag». Teknisk sett er dette riktig, men det skaper et problem, siden ingen gjester ønsker å bytte rom under oppholdet.

Finnes det en løsning?

Det finnes dessverre ingen metode for å automatisk unngå eller løse dette, men man kan i de fleste tilfeller flytte rundt på bookinger slik at det blir plass til et uforstyrret opphold. Alternativene «Optimaliser (unngå mellomrom hvis mulig)» under  innstillingene for romtildeling og dra-og-slipp- funksjonen på kalendersiden kan være nyttig for dette formålet.

Det kan også hjelpe å med jevne mellomrom gå over Kalender-siden og prøve å optimalisere romfordelingen. Ved å redusere antallet små mellomrom og heller ha større perioder med tilgjengelighet, er det mer sannsynlig at en ny booking kan legges til uten problemer.

Hvis du ikke har mange enheter i romtypene dine, finnes det også en mulighet for å sette opp flere romtyper i kanalen, som du kobler til tilsvarende antall romtyper i Sirvoy, med en enhet per romtype. Disse kan deretter kobles til kanalen, enhet for enhet. Merk at dette kan kreve mer innsats, ettersom priser og restriksjoner må settes for alle romtyper, men det kan fungere som en mulig løsning for å unngå dette scenariet.

Merk: Dette problemet påvirker bare bookinger mottatt fra kanaler. Når du lager en booking gjennom Sirvoy-kontoen din eller bookingmotoren, vil en booking ikke bli akseptert med mindre samme rom er tilgjengelig for hele oppholdet.