Sirvoy kan automatisk oppdatere tilgjengeligheten din og hente bookingene dine fra Hostelworld.com.

Merk: Allerede eksisterende og fremtidige bookinger på Hostelworld vil ikke importeres og registreres automatisk i Sirvoy. Se punkt 6 nedenfor.

Følg disse stegene for å aktivere tilkoblingen:

  1. Informer din kontaktperson hos Hostelworld om at du vil sette opp en tilkobling til Sirvoy via API. Hvis du ikke har en kontaktperson, kan du sende en epost til Hostelworld på  support@hostelworld.comDet er viktig at du ikke har en «Stopp Sell»-restriksjon for prisene dine, ellers vil ikke gjestene kunne booke etter at forbindelsen er opprettet.
  2. Når Hostelworld har godtatt din forespørsel, går du til Innstillinger -> Salgskanaler -> Hostelworld og klikker på «Koble till».
  3. Skriv inn din Hostelworld ID, for eksempel «123456» og ditt passord for API-koblingen. Deretter vil du bli bedt om å koble romtypene som er tilgjengelige i Hostelworld til de tilsvarende romtypene i Sirvoy. Du finner informasjon om kobling av romtyper her. Denne artikkelen inneholder detaljer om pris per person på Hostelworld.
  4. Pass på at alle romtypene har de riktige restriksjonene satt opp slik du ønsker det, siden rommene kan bookes med én gang tilkoblingen er aktivert. Den eneste restriksjonen som sendes til Hostelworld under «Sperr innsjekking, utsjekking og opphold» er den som heter «Blokker opphold». Restriksjonen «Reserverbare dager» er ikke kompatibel med Hostelworld.
  5. Når koblingen av romtyper er ferdig, kan du kontakte Sirvoy kundeservice, så vil vi aktivere tilkoblingen til Hostelworld for deg.
  6. Eventuelle bookinger mottatt gjennom Hostelworld før du har koblet din Hostelworldkonto til Sirvoy kommer ikke til å bli importert og registrert automatisk i Sirvoy. De må importeres manuelt til Sirvoy, helst før du kobler kontoene sammen. Dersom du har mange slike bookinger, hjelper vi deg gjerne med importen. Les denne artikkelen for instruksjoner om hvordan du kan gjøre dette.

Merk: Når tilkoblingen er fullført, vil du ikke lenger kunne endre priser, tilgjengelighet, restriksjoner (se noen unntak her), osv. via Hostelworld. Alle oppdateringer må gjøres i Sirvoy. Når en endring er gjort i Sirvoy, vil det bli oppdatert på Hostelworld.com innen et par minutter. Men, vi anbefaler likevel at du av og til logger på Hostelworld og kontrollerer at tilgjengelighet, priser og bookinger er oppdatert og riktig synkronisert.

Merk: Delpriser (f.eks. ikke-refunderbare priser) bør ikke tilkobles i Sirvoy, selv om de vises på tilkoblingssiden. Delpriser for Hostelworld må derfor administreres fra ekstranettet til Hostelworld.

Merk: Selv om tilgjengeligheten synkroniseres mellom Sirvoy og salgskanalene nesten øyeblikkelig, er det alltid en liten risiko for dobbelbookinger når det samme fysiske rommet er tilgjengelig i flere salgskanaler samtidig. For eksempel kan det siste rommet bestilles på nettsiden din samtidig som det bestilles på en annen salgskanal. Dette skjer svært sjelden, selv for travle hoteller. Men hvis det skjer, vil salgskanalen forvente at du raskt informerer dem slik at de, avhengig av avtalen du har med dem, kan hjelpe til med å finne en løsning så snart som mulig.

Merk: I sjeldne tilfeller kan bookinger mottatt fra salgskanaler fordeles på forskjellige rom.