I myAllocator:
1. Gå til Integrations > PMS connections.
2. Tillat API tilgjengelighet for Sirvoy.
I Sirvoy:
1. Gå til Innstillinger -> Salgskanaler -> myAllocator og klikk på «Rediger».
2. Fyll ut din bruker ID og passord hos myAllocator, og følg siden instruksene om hvordan dere skal mappe rom typene.