Det er forskjell på en romtype og en rompris på salgskanalene. En romtype representerer ett eller flere fysiske rom. En rompris representerer en spesiell type pris for dette rommet. For eksempel kan en romtype kalt «Dobbeltrom» bli solgt for 500 kroner (pris A), men det kan også bli solgt for 750 kroner (pris B).

Forskjellige tilbud for samme romtype bør settes opp som «priser» på salgskanalen, ikke som forskjellige romtyper.

Eksempel: La oss si at du bare har ett fysisk rom på hotellet, men du ønsker å tilby det som et «Dobbeltrom» og som et «Dobbeltrom med frokost». Dersom du gjør feilen og setter det opp som to forskjellige romtyper på salgskanalens side, vil salgskanalen tro at du faktisk har to fysiske rom.

Eksempelet ovenfor kan føre til overbookinger dersom en gjest booker begge rommene samtidig. For å unngå dette, vennligst registrer priser i stedet for romtyper i slike tilfeller. Se bildet under:

Tips: Vi anbefaler å ha minst to priser på kanalen – en standardpris og en ikke-refunderbar pris. Dette øker fleksibiliteten både for deg og dine gjester. Vi anbefaler også å koble begge disse prisene til romtyper i Sirvoy. Dette gjør det mulig for deg å sperre en av prisene for bookinger mens den andre fortsatt er tilgjengelig. Vennligst les denne artikkelen for en fullstendig veiledning om hvordan du kobler forskjellige kanalpriser. Din kontoadministrator for salgskanalen kan hjelpe deg med å forstå hvilke priser som kan være til nytte for bedriften din.