Gjøre enheter tilgjengelige per uke

Gå til Innstillinger > Restriksjoner > Bookbare dager og klikk på «Definér ny tidsperiode». Indikér datoene denne innstillingen skal gjelde …

Vis ukentlige eller månedlige priser i stedet for pris per natt

Du kan lage ukentlige eller månedlige priser ved å gå til Innstillinger > Prisendringer > Avslag for lengre opphold. Disse …