Send automatiske e-poster og meldinger til gjestene dine

Du kan konfigurere SMS-er og e-poster slik at de sendes automatisk til gjestene dine, utløst av enkelte hendelser, eller ved …

Lage maler for e-poster og tekstmeldinger

Maler for meldinger kan brukes til å kommunisere med gjester, enten automatisk eller manuelt. Du kan automatisk inkludere relevant gjest …

Hvorfor blir automatiske tekstmeldinger (SMS) ikke sendt?

Mens automatisk bekreftelse til e-post er en standardfunksjon, er ikke tekstmeldinger det. Denne funksjonen må skrus på av deg, siden …

Hvordan bruker jeg plassholderkoder i meldingsmaler?

Når du lager maler for e-poster og tekstmeldinger kan du bruke plassholderkoder for å inkludere dynamisk innhold i meldingene dine. …