Støtter Sirvoy GDS?

Ja, Sirvoy gir dere tilgang til GDS via koblingen mellom Sirvoy og Siteminder GDS. Koblingen Siteminder GDS gir dere tilgang …