Slette fakturaer med feil

Du kan bare slette linjene i en faktura med feil så lenge den ikke har blitt printet ennå. Klikk på …

Flere bookinger på én faktura

Du kan sende en faktura for en gruppe bookinger samtidig ved å følge disse stegene: Først, sørg for at bookingene …

Forskjellen mellom å registrere en betaling og lage en faktura

Betalinger kan bli registrert i Sirvoy på to ulike måter, beskrevet under. Legge til betalinger i en booking Å legge …

Faktura på e-post

Du kan sende en PDF-versjon av fakturaer og kvitteringer på e-post direkte fra Sirvoy. Hvis du ikke har laget noen …

Justere avrunding på fakturaer

Du kan endre hvordan avrunding blir gjort på fakturaer og kvitteringer. Gå til Innstillinger > Betaling og fakturering > Faktureringsfunksjon …