Hvilke valutaer støttes?

Sirvoy fungerer med en hvilken som helst valuta. Hvis du ikke finner din lokale valuta under Innstillinger > Konto > …