Gruppere bookinger

Relaterte bookinger kan bli gruppert sammen. Dette gjør det lettere å navigere mellom bookingene, og å identifisere dem i kalenderoversikten. …

Flere bookinger på én faktura

Du kan sende en faktura for en gruppe bookinger samtidig ved å følge disse stegene: Først, sørg for at bookingene …