Legg til et varsel på en booking

Legg til varsler på bookinger fra siden for bookingdetaljer. Varslene vil gå av på valgte datoer. Denne funksjonen kan være …