Har Sirvoy har en åpen API for integrasjoner?

Vi tilbyr ikke en åpen API, men vi støtter iCal-formatet for å dele romtilgjengelighet, og vi har også en tilbakekallingsfunksjon. …

Legg til en callback-URL

Callback-URL-en gir hotellet muligheten til å motta bookingdetaljer i JSON-format gjennom en URL. Hvis denne funksjonen er aktivert sender den …