Installer bookingskjemaet på ditt nettsted

Gå til Innstillinger -> Bookingskjema -> Bookingskjema på ditt nettsted -> Installerere på nettsted for å  finne og kopiere koden …

Kan bookingmotoren brukes sammen med Joomla?

Ja, det er enkelt å inkludere Sirvoys bookingskjema på et nettsted som kjører med Joomla. Bare legg til URL-alternativet som …

Justering av hvor nære innpå innsjekking gjesten kan booke

Du kan justere innstillingene til bookingmotoren om hvor nære inpå innsjekking gjesten kan booke. For eksempel «Frem til 2 dager …

Demo på Bookingmotor

Her er et eksempel på hvordan bookingskjemaet kan se ut på en frittstående side. Bookingmotoren kan også integreres på din …