Merk: Informasjonen i denne artikkelen inneholder tredjeparts systembeskrivelser som plutselig kan endres. Vær derfor klar over at noen detaljer kan være utdaterte på grunn av nylige modifikasjoner gjort av tredjeparten.

Dersom du allerede har en aktiv myallocatorkonto, kan du koble denne til Sirvoy. Sirvoy kan automatisk holde tilgjengeligheten din oppdatert og importere bookingene dine fra myallocator.

Merk: Allerede eksisterende og fremtidige bookinger på myallocator vil ikke importeres og registreres automatisk i Sirvoy. Se punkt 3 nedenfor.

Følg trinnene nedenfor for å aktivere tilkoblingen:

I myallocator:
  1. Gå til Integrations -> PMS connections.
  2. Tillat API tilgjengelighet for Sirvoy.
I Sirvoy:
  1. Gå til Innstillinger -> Salgskanaler -> myallocator og klikk på «Koble till».
  2. Fyll ut din bruker ID og passord hos myallocator, og følg siden instruksene om hvordan dere skal mappe rom typene.
  3. Eventuelle bookinger mottatt gjennom myallocator før du har koblet din myallocatorkonto til Sirvoy kommer ikke til å bli importert og registrert automatisk i Sirvoy. De må importeres manuelt til Sirvoy, helst før du kobler kontoene sammen. Dersom du har mange slike bookinger, hjelper vi deg gjerne med importen. Les denne artikkelen for instruksjoner om hvordan du kan gjøre dette.
Merk: Når tilkoblingen er fullført, vil du ikke lenger kunne endre priser, tilgjengelighet, restriksjoner (se noen unntak her) osv. via myallocator. Alle oppdateringer må gjøres fra Sirvoy. Når en endring er gjort i Sirvoy, vil den gjenspeiles på myallocator i løpet av et par minutter. Men, vi anbefaler likevel at du av og til kontrollerer at tilgjengelighet, priser og bookinger er oppdatert og riktig synkronisert på myallocator.
Merk: Selv om tilgjengeligheten synkroniseres mellom Sirvoy og salgskanalene nesten øyeblikkelig, er det alltid en liten risiko for dobbelbookinger når det samme fysiske rommet er tilgjengelig i flere salgskanaler samtidig. For eksempel kan det siste rommet bestilles på nettsiden din samtidig som det bestilles på en annen salgskanal. Dette skjer svært sjelden, selv for travle hoteller. Men hvis det skjer, vil salgskanalen forvente at du raskt informerer dem slik at de, avhengig av avtalen du har med dem, kan hjelpe til med å finne en løsning så snart som mulig.

Merk: I sjeldne tilfeller kan bookinger mottatt fra salgskanaler fordeles på forskjellige rom.