Merk: Informasjonen i denne artikkelen inneholder tredjeparts systembeskrivelser som plutselig kan endres. Vær derfor klar over at noen detaljer kan være utdaterte på grunn av nylige modifikasjoner gjort av tredjeparten.

Hvis du har en aktiv myallocator-konto, kan du koble den til Sirvoy.

Følg trinnene nedenfor for å aktivere tilkoblingen:

I myallocator:
  1. Gå til Integrations -> PMS connections.
  2. Tillat API tilgjengelighet for Sirvoy.
I Sirvoy:
  1. Gå til Innstillinger -> Salgskanaler -> myallocator og klikk på «Rediger».
  2. Fyll ut din bruker ID og passord hos myallocator, og følg siden instruksene om hvordan dere skal mappe rom typene.
Merk: Når tilkoblingen er fullført, vil du ikke lenger kunne endre priser, tilgjengelighet, restriksjoner (se noen unntak her) osv. via myallocator. Alle oppdateringer må gjøres fra Sirvoy. Når en endring er gjort i Sirvoy, vil den gjenspeiles på myallocator i løpet av et par minutter. Men, vi anbefaler likevel at du av og til kontrollerer at tilgjengelighet, priser og bookinger er oppdatert og riktig synkronisert på myallocator.
Merk: Selv om tilgjengeligheten synkroniseres mellom Sirvoy og salgskanalene nesten øyeblikkelig, er det alltid en liten risiko for dobbelbookinger når det samme fysiske rommet er tilgjengelig i flere salgskanaler samtidig. For eksempel kan det siste rommet bestilles på nettsiden din samtidig som det bestilles på en annen salgskanal. Dette skjer svært sjelden, selv for travle hoteller. Men hvis det skjer, vil salgskanalen forvente at du raskt informerer dem slik at de, avhengig av avtalen du har med dem, kan hjelpe til med å finne en løsning så snart som mulig.

Merk: I sjeldne tilfeller kan bookinger mottatt fra salgskanaler fordeles på forskjellige rom.