Før en ny kobling til en salgskanal kan aktiveres, må du koble romtypene. Det vil si at du beskriver hvilke romtyper i Sirvoy som representerer eller tilsvarer romtypene i salgskanalen. Koblingen vil legge til rette for at begge systemene vet hvilken romtype det henvises til, når oppdateringer og bookinger sendes fram og tilbake.

  1. Gå til Innstillinger – >Salgskanaler og klikk Rediger for salgskanalen du ønsker å koble til.
  2. Du vil se en liste over romtyper og priser som er tilgjengelige i salgskanalen.
  3. For hver kanalromtype og pris, velg den tilsvarende romtypen fra Sirvoy i rullegardinmenyen. (Du må kanskje opprette nye «duplikate» romtyper i Sirvoy hvis det er mange forskjellige priser som skal kobles.) Se notatet nedenfor for mer informasjon om riktig kobling.

Merk:

  • Ulike romtyper i Sirvoy, koblet til forskjellige kanalromtyper, bør ikke inneholde de samme enhetene. Eksempel: «Enhet A» i Sirvoy bør ikke selges under både romtype «Dobbeltrom» og romtype «Enkeltrom» i kanalen. Den bør bare selges under én av dem.
  • Hvis en kanalromtype har flere priser og de har blitt kartlagt til to eller flere romtyper i Sirvoy, må alle disse romtypene i Sirvoy ha de samme enhetene. Ellers vil ikke tilgjengeligheten oppdateres riktig, og overbookinger kan forekomme. Eksempel: «Sirvoy romtype A» tilordnet kanalprisen «Dobbeltrom Standard» og «Sirvoy romtype B» tilordnet kanalprisen «Dobbeltrom ikke refunderbar», må begge inneholde nøyaktig de samme enhetene.
    (For å passe på at enhetene er de samme, opprett duplikate romtyper i Sirvoy for de forskjellige prisene til kanalens romtype.) ”

Viktig: Valutaen du bruker i Sirvoy, må samsvare med valutaen som brukes i salgskanalen.  Du kan endre valutaen for Sirvoy-kontoen din her: Innstillinger -> Konto -> Tid og region.