Priser og tilgjengelighet vil bli sendt automatisk fra Sirvoy til bookingkanalene når det oppstår en endring.

Alle sesongbaserte priser eller spotpriser registrert i Sirvoy vil bli medregnet når priser blir sendt til bookingkanalene. «Rabatt for flere netter etter hverandre» vil derimot ikke bli medregnet, siden denne typen av prising ikke støttes av de fleste kanaler. I tillegg kan du legge til en viss prosentandel på prisen som sendes til noen kanaler under «Juster prisene i oppdateringen» i Innstillinger -> Salgskanaler -> (Valgt kanal) -> Koble till.