Priser og tilgjengelighet vil bli sendt automatisk fra Sirvoy til bookingkanalene når det oppstår en endring.
Eneste unntak er hvis du ikke har aktivert innstillingen «Oppdater priser automatisk» (gjelder bare Expedia og Booking.com).

Hvis dette ikke er aktivert, må du manuelt sende priser til disse kanalene fra denne siden: Innstillinger > Salgskanaler.

Alle sesongbaserte priser eller spotpriser registrert i Sirvoy vil bli medregnet når priser blir sendt til bookingkanalene. «Rabatt for flere netter etter hverandre» vil derimot ikke bli medregnet, siden denne typen av prising ikke støttes av de fleste kanaler. I tillegg kan du legge til en viss prosentandel på prisen som sendes til noen kanaler under «Juster prisene i oppdateringen» i Innstillinger -> Salgskanaler -> (Valgt kanal) -> «Rediger».