• Gå til Innstillinger -> Prisendringer -> Sesongpriser & midlertidige prisendringer.
  • Angi tidsperioden for prisendringen og merk av dagene prisendringen skal gjelde, for eksempel fredag og lørdag.
  • Angi prisendringene for romtypene du ønsker. Vær oppmerksom på hvordan den nye prisen beregnes og vises i neste kolonne.