1. Gå til Innstillinger -> Prisendringer -> Sesongpriser & midlertidige prisendringer.
  2. Angi tidsperioden for prisendringen og merk av dagene prisendringen skal gjelde.
  3. Angi prisendringene for romtypene du ønsker. Vær oppmerksom på hvordan den nye prisen beregnes og vises i neste kolonne.

Det ovenstående er også forklart i denne videoen (på engelsk):