Standardprisene blir bestemt når du lager romtypen. Gå til Innstillinger > Romtyper for å endre standardprisen for romtypene dine.