Standardprisene blir bestemt når du lager romtypen. Gå til Innstillinger -> Romtyper for å endre standardprisen for romtypene dine.