Bookingkanaler som bruker både romtyper og priser, slik som Booking.com, er klare over at ulike priser ofte deler samme samling med rom. På denne måten vil kanalen, hvis det bare gjenstår ett rom, ikke la gjesten booke to rom – ved å bruke ulike priser. Kanalen vet at det er det samme fysiske rommet, selv om det er tilgjengelig til ulike priser.

Hvis du derimot selger samme fysiske rom under ulike romtyper på kanalen, tror bookingkanalen at du har flere rom tilgjengelig enn du egentlig har.

For eksempel, la oss si at du har tre rom, men disse rommene blir gjort tilgjengelig på Booking.com både som «Enkeltrom»-type og «Dobbeltrom»-type. Kanalen vil da la gjesten booke inntil seks rom, selv om det bare er tre fysiske rom! Dette kan åpenbart resultere i overbookinger.

Løsningen er å sikre at ulike tilbud er satt opp som «priser» i bookingkanalen, ikke som ulike romtyper. Slik vil kanalen ha ordentlig oversikt over tilgjengeligheten.