Selv om tilgjengeligheten synkroniseres mellom Sirvoy og andre kanaler nærmest øyeblikkelig, finnes det alltid en liten risiko for overbookinger når det samme fysiske rommet blir gjort tilgjengelig på flere bookingkanaler samtidig. Her er noen ting som kan føre til overbookinger, og gir deg også en veiledning om hvordan du kan unngå dem:

  • Samtidig booking. Det siste ledige rommet kan bli booket gjennom både nettsiden din og en annen bookingkanal samtidig.
  • Feil romtypekobling. For eksempel:
    • Hvis den bookede romtypen ikke er koblet, vil ikke Sirvoy kunne legge til en booking riktig, og den vil bli merket som en overbooking.
    • Hvis en kanalromtype har flere priser og de har blitt kartlagt til to eller flere romtyper i Sirvoy, må alle disse romtypene i Sirvoy ha de samme enhetene. Ellers vil ikke tilgjengeligheten oppdateres riktig og overbookinger kan forekomme. Eksempel: «Sirvoy romtype A» tilordnet kanalprisen «Dobbeltrom Standard» og «Sirvoy romtype B» tilordnet kanalprisen «Dobbeltrom ikke refunderbar», må begge inneholde nøyaktig de samme enhetene. (For å passe på at enhetene er de samme, opprett duplikate romtyper i Sirvoy for de forskjellige prisene til kanalens romtype.) ”
    • Hvis en enhet selges under to (eller flere) koblede romtyper på samme kanal, kan det forekomme en overbooking når romtypene bookes samtidig i en booking. (For eksempel hvis «Enhet A» selges under romtypene «Dobbeltrom» og «Enkeltrom» samtidig.)
  • Endring av rom i Sirvoy-bookingen, fra en romtype til en annen romtype enn den opprinnelig bestilte. Fordi en slik endring ikke reflekteres i kanalbokningen, kan dette i noen tilfeller føre til uoverensstemmelser mellom Sirvoy og kanalen som igjen kan føre til overbookinger. Endringer av romtyper bør derfor alltid gjøres via kanalens side og ikke direkte i Sirvoy.

Når en overbooking oppstår vil bookingkanalen forvente at du informerer dem, og kanskje også at du finner en løsning, avhengig av hva slags avtale dere har, så snart som mulig. For å mest effektivt unngå overbookinger, kan du begrense antall rom som er delt mellom flere bookingkanaler.