Selv om tilgjengeligheten synkroniseres mellom Sirvoy og andre kanaler nærmest øyeblikkelig, finnes det alltid en liten risiko for overbookinger når det samme fysiske rommet blir gjort tilgjengelig på flere bookingkanaler samtidig. Her er noen ting som kan føre til overbookinger, og gir deg også en veiledning om hvordan du kan unngå dem:

 • Bookinger som skjer på samme tidspunkt. Selv om det sjelden skjer, kan to bookingkilder booke det siste ledige rommet samtidig.
 • Feil kobling av romtyper 
  • Dersom den samme romtypen tilbys til forskjellige priser på salgskanalen, bør hver pris kobles til en romtype i Sirvoy som inneholder de samme enhetene. Ellers vil ikke tilgjengeligheten oppdateres riktig og overbookinger kan forekomme.
  • For å administrere dette enkelt, anbefaler vi å lage et alias av romtypen  i Sirvoy for hver enkelt salgskanalpris. 
 • Tilby samme rom under flere romtyper tilknyttet salgskanaler. Dersom flere av dine Sirvoy-romtyper inneholder et og samme rom, men er tilordnet ulike romtyper på salgskanalen, vil det føre til avvik i antall tilgjengelige rom. Bruk forskjellige priser på salgskanalen, istedenfor forskjellige romtyper for å tilby det samme rommet til forskjellige priser.
  Eksempel: Du tilbyr én romtype kalt «Dobbeltrom» på salgskanalen, men du ønsker å tilby den med tre priser: standard, frokost inkludert og gratis avbestilling. 
  1. I Sirvoy oppretter du én romtype kalt «Dobbeltrom» og inkluderer enheter.
  2. Dupliser det to ganger for å lage nye romtyper og som du kaller for «Dobbeltrom – frokost» og «Dobbeltrom – gratis avbestilling.»
  3. Koble dine tre priser fra salgskanalen til de tre nye romtypene i Sirvoy du nettopp har opprettet.

  Alle tre vil dele de samme enhetene og tilgjengeligheten vil bli oppdatert nøyaktig.

 • Endring av rom i Sirvoy-bookingen, fra en romtype til en annen romtype enn den opprinnelig bestilte. Fordi en slik endring ikke reflekteres i kanalbokningen, kan dette i noen tilfeller føre til uoverensstemmelser mellom Sirvoy og kanalen som igjen kan føre til overbookinger. Endringer av romtyper bør derfor alltid gjøres via kanalens side og ikke direkte i Sirvoy.

Når en overbooking oppstår vil bookingkanalen forvente at du informerer dem, og kanskje også at du finner en løsning, avhengig av hva slags avtale dere har, så snart som mulig. For å mest effektivt unngå overbookinger, kan du begrense antall rom som er delt mellom flere bookingkanaler.