Du kan velge om noen av standardfeltene for input i bookingsystemet skal være obligatoriske eller valgfrie. Noen velger kan til og med deaktiveres. Gå til Innstillinger > Bookingskjema > Tilpass standardfelter. Inputfelt for ETA (Estimated Time of Arrival, antatt ankomsttid) kan også konfigureres her.