Om romtypene kategoriseres, kan du la gjestene velge en kategori som det første trinnet i bookingprosessen, for eksempel «Herberget» eller «Annekset». Kategorivelgeren kan vises med forskjellige alternativer:

  1. Gå til Innstillinger -> Bookingmotor -> Administrere bookingmotorer og klikk Rediger.
  2. Finn “Kategorier” og angi om og hvordan kategorivelgeren skal vises.