På siden Priser kan du bruke funksjonen prishåndtering for å raskt og enkelt sette en prosentvis prisendring eller spotpris for valgte dato(er) og romtype(r). Dette er nyttig om du ønsker å unngå å registrere sesongprisendringer. Her har du også muligheten til å velge en alternativ forhåndsdefinert prisliste hvor du kan forandre pris for samtlige romtyper for valgt periode. 

  1. På siden Priser, klikk på prisen for en romtype for valgt dato. Fra datovelgeren som nå vises kan du velge ut flere datoer du ønsker å sette den justerte prisen.
  2. Bruk symbolene som vises til å velge om du vil justere prisen med en prosentandel («%»), overstyre grunnprisen med en ny fast pris («$»), eller benytte en eksisterende alternativ prisliste («Bruk liste») for valgt romtype. Vær oppmerksom på at eventuelle prisendringer ved hjelp av en alternativ prisliste alltid vil gjelde for samtlige romtyper for valgte datoer.
  3. Klikk på “Lagre”.

Om du ønsker å endre prisen for alle romtyper for en bestemt dato, klikker du på en dato øverst på siden Priser. Fra datovelgeren som nå vises kan du velge ut flere datoer du ønsker å sette den justerte prisen. Vær oppmerksom på at i dette tilfellet vil du bare kunne endre prosentandelen («%») eller bruke en eksisterende alternativ prisliste («Bruk liste»).

Etter at du har lagret, vil du nå se den nye prissettingen på siden Priser. Farge- og symbolendring vil også indikere prisøkning eller prisnedgang for valgt dato og romtype.

Merk: Dersom en spotpris er blitt endret ved hjelp av funksjonen prishåndtering, vil enhver grunnpris, samt sesong-/midlertidige prisendringer, bli ignorert og overstyrt. Prisen som er satt på siden Priser vil bli brukt i stedet. Les mer i artikkelen Hvordan rompriser beregnes når du bruker flere prisinnstillinger.

Merk: Med en variabel prismodell er prisen basert på «Antall gjester», ikke «Maks. antall gjester (inkl. ekstrasenger)».