Om du ønsker muligheten til raskt å endre priser på siden Priser for spesifikke datoer for samtlige romtyper, ved hjelp av en forhåndsdefinert prisliste, kan du enkelt opprette alternative prislister ved å følge trinnene nedenfor.

  1. Gå til Innstillinger -> Prisendringer -> Prislister.
  2. Klikk på «Legg til ny prisliste», skriv inn et passende navn for denne prisjusteringen og sett en ny pris for hver romtype. Vær oppmerksom på at denne typen prisjustering vil overstyre alle andre prisinnstillinger.
  3. Klikk på “Lagre”.
  4. Gå til siden Priser og klikk på en av datoene på den øverste raden hvor du ønsker å justere prisene. Fra datovelgeren som nå vises kan du, om ønskelig, velge ut flere datoer du ønsker å sette den justerte prisen.
  5. Klikk på «Bruk liste» og velg den nyopprettede alternative prislisten. Vær oppmerksom på at eventuelle prisendringer ved hjelp av en alternativ prisliste alltid vil gjelde for samtlige romtyper for valgte datoer.
  6. Klikk på “Lagre”.

Etter at du har lagret, vil du nå se den nye prissettingen på siden Priser. Farge- og symbolendring vil også indikere prisøkning eller prisnedgang for valgt dato og romtype.

Dersom du ønsker å endre prisen for en spesifikk romtype, klikk på prisen under en bestemt dato. Fra datovelgeren som nå vises kan du, om ønskelig, velge ut flere datoer du ønsker å sette den justerte prisen. Juster deretter prisen med en prosentandel eller et fast beløp. (Du kan ikke velge en av dine alternative prislister om du ønsker å forandre prisen til en spesifikk romtype.)

Merk: Prisendringer som allerede er gjort på siden Priser, ved bruk av «Alternative prislister», vil ikke bli fjernet selv om den «Alternative prislisten» blir slettet. Om du ønsker å fjerne tidligere satte prisendringer, må det gjøres manuelt på siden Priser .