Sirvoy har mange verktøy for å endre rompriser. Men, hvilke vil bli prioritert når du kombinerer flere innstillinger? Denne artikkelen forklarer hvordan prisene beregnes i Sirvoy.

Vær oppmerksom på at noen innstillinger vil justere prisen (opp eller ned), mens andre innstillinger vil erstatte prisen (med en ny pris).

Priser beregnes på denne måten:

1. Grunnpris
Sirvoy vil først se etter standardprisen (Innstillinger -> Romtyper -> Romtyper).

For eksempel 1300 NOK.

2. Prisendringer basert på sesong og ukedag
Deretter vil Sirvoy se etter eventuelle prisendringer (Innstillinger -> Prisendringer -> Sesongpriser og midlertidige prisendringer). Om det finnes, vil standardprisen bli justert.

Hvis prisendringen er -200 NOK, vil den nye prisen bli 1100 NOK (standardpris 1300 – 200).

3. Pris angitt under siden Priser
Hvis det er registrert en pris på siden Prisererstatter det alle priser i trinn 1 og 2. Prisen som er lagt inn på siden Priser vil bli brukt i stedet.

4. Rabatt for lengre opphold
Deretter vil Sirvoy se etter eventuelle ‘lavere pris per natt’ (Innstillinger -> Prisendringer -> Rabatt for flere netter etter hverandre -> Spesialpris for bestemt antall dager). Hvis det finnes en rabatt for denne varigheten, vil den bli gitt på prisen fra trinn 1-2 (prisen i trinn 3 blir ignorert).

Rabatten kan enten være i prosent eller et fast beløp.

Hvis det for eksempel er 10% rabatt, vil den nye prisen være 1170 NOK(standardpris 1300 NOK – (1300 * 10%)). Hvis det er satt 100 NOK i rabatt, vil den nye prisen i stedet være 1200 NOK (standardpris 1300 – 100).

5. Beregn gjennomsnittlig nattpris
Trinn 1-4 gjøres for hver dato gjennom hele oppholdet og en gjennomsnittlig nattpris beregnes.

Hvis prisen for de første to nettene for eksempel er 2300 NOK og den tredje natten er 1700 NOK, vil gjennomsnittsprisen være 2100 NOK ((2300 + 2300 + 1700) / 3).

6. Ukes- eller månedspris
Hvis oppholdets lengde er hele uker eller måneder og en slik pris er konfigurert (Innstillinger -> Prisendringer -> Rabatt for flere netter etter hverandre), ignoreres prisene fra de foregående trinnene og erstattes av ukes- eller månedsprisen.

7. Har vi en rabattkode?
Hvis en gyldig kode brukes, justeres prisene fra de foregående trinnene. (Hvis du har valgt alternativet «Fast rabattbeløp for hvert produkt», erstattes prisene fra de foregående trinnene med prisene definert for koden.)

Merk: Priser som sendes til kanalene tar ikke hensyn til rabatter for lengre opphold, ukentlige/månedlige priser eller kampanjekoder. I tillegg til grunnprisen er det kun prisendringer basert på sesong og ukedag og priser du legger til på siden «Priser» som blir sent. Du kan imidlertid legge til en viss prosentandel på prisen som sendes til noen kanaler under «Juster prisene i oppdateringen» i Innstillinger -> Salgskanaler -> (Valgt kanal) -> «Rediger».