Sirvoy har mange verktøy for å endre rompriser. Men, hvilke vil bli prioritert når du kombinerer flere innstillinger? Denne artikkelen forklarer hvordan prisene beregnes i Sirvoy.

Vær oppmerksom på at noen innstillinger vil justere prisen (opp eller ned), mens andre innstillinger vil erstatte prisen (med en ny pris).

1. Grunnpris

Sirvoy vil først se etter standardprisen (Innstillinger -> Romtyper -> Romtyper).

For eksempel 1300 NOK.

2. Prisendringer basert på sesong og ukedag

Deretter vil Sirvoy se etter eventuelle prisendringer (Innstillinger -> Prisendringer -> Sesongpriser og midlertidige prisendringer). Om det finnes, vil standardprisen bli justert.

Hvis prisendringen er -200 NOK, vil den nye prisen bli 1100 NOK (standardpris 1300 – 200).

3. Pris angitt under siden Priser

Hvis det er registrert en pris på siden Prisererstatter det alle priser i trinn 1 og 2. Prisen som er lagt inn på siden Priser vil bli brukt i stedet.

4. Rabatt for flere netter etter hverandre

Deretter vil Sirvoy se etter eventuelle ‘justerte priser per natt’ (Innstillinger -> Prisendringer -> Rabatt for flere netter etter hverandre -> Justert pris per natt). Om oppholdet kvalifiserer for nevnte rabatt, vil rabatten for flere netter etter hverandre kalkuleres ut fra prisen etter punkt 1 og 2 (prisen under fanen Priser vil bli ignorert og ukentlige/månedlige priser kan ikke kombineres med «Justerte priser per natt»).

Rabatter kan enten gis prosentuell eller med et fast beløp.

Om for eksempel rabatten ligger på 10%, vil den nye prisen være 1170 NOK (standardpris 1300 NOK – (1300 NOK * 10%)). Dersom en rabatt på 100 NOK er satt, vil den nye prisen i stedet være 1200 NOK (standardpris 1300 NOK – 100 NOK).

5. Beregn gjennomsnittlig nattpris

Trinn 1-4 gjøres for hver dato gjennom hele oppholdet og en gjennomsnittlig nattpris beregnes.

Hvis prisen for de første to nettene for eksempel er 2300 NOK og den tredje natten er 1700 NOK, vil gjennomsnittsprisen være 2100 NOK ((2300 + 2300 + 1700) / 3).

6. Ukes- eller månedspris

Dersom oppholdets lengde samsvarer med hele uker eller måneder, og en slik pris er konfigurert (Innstillinger -> Prisendringer -> Rabatt for flere netter etter hverandre), ignoreres prisene fra de foregående punktene og erstattes av ukes- eller månedsprisen. Vær oppmerksom på at ukes- eller månedspriser ikke kan kombineres med andre rabatter (f.eks. 1 uke + 3 netter) eller med hverandre (f.eks. 1 måned + 2 uker). Imidlertid kan en prissetting kombineres med tilsvarende prissetting om du har satt opp flere perioder med ukes- eller månedspriser og oppholdet i bookingen i de gjeldende periodene er på hele uker/måneder. Gjennomsnittsprisen vil bli beregnet og gitt som en ukes- eller månedspris. 

Om for eksempel prisen for den første uken er 7700 NOK og for etterfølgende uke 6700 NOK, vil gjennomsnittsprisen være 7200 NOK per uke ((7700 NOK + 6700 NOK) / 2). 

Merk, at dersom oppholdet i en booking varer tre uker, er prisen for den første uken 7700 NOK og for etterfølgende uken 6700 NOK, men siden det ikke har blitt lagt til en pris for den tredje uken gjelder standardprisen på 1500 NOK per natt. I dette tilfellet vil derfor standardprisen bli brukt for å kalkulere prisen for rommet for hele perioden på tre uker (eller, om andre prisendringer gjelder for denne perioden, som beskrevet i punkt 2 til 5, vil disse prisene gjelde i stedet) og den ukentlige prisen vil bli ignorert. (1500 NOK x 21)

7. Har vi en rabattkode?

Hvis en gyldig kode brukes, justeres prisene fra de foregående trinnene. (Hvis du har valgt alternativet «Fast rabattbeløp for hvert produkt», erstattes prisene fra de foregående trinnene med prisene definert for koden.)

Merk: Priser som sendes til kanalene tar ikke hensyn til rabatter for lengre opphold, ukentlige/månedlige priser eller kampanjekoder. I tillegg til grunnprisen er det kun prisendringer basert på sesong og ukedag og priser du legger til på siden «Priser» som blir sent. Du kan imidlertid legge til en viss prosentandel på prisen som sendes til noen kanaler under «Juster prisene i oppdateringen» i Innstillinger -> Salgskanaler -> (Valgt kanal) -> «Rediger».