Dersom du allerede har en SiteMinderkonto, kan du koble denne til Sirvoy. Sirvoy kan automatisk holde tilgjengeligheten din oppdatert og importere bookingene dine fra SiteMinder.

Merk: Allerede eksisterende og fremtidige bookinger på SiteMinder vil ikke importeres og registreres automatisk i Sirvoy. Se punkt 7 nedenfor.

  1. Informer din kontaktperson hos SiteMinder om at du vil sette opp en tilkobling til Sirvoy.
  2. Når forespørselen er godkjent, går du til Innstillinger -> Salgskanaler -> SiteMinder og klikker på «Koble till».
  3. Skriv inn din SiteMinder hotell ID og angi hvilken region du bruker (EMEA eller APAC).
  4. Aktiver de romtypene du ønsker å sende til SiteMinder ved å endre statusen til PÅ. Merk deg romtypenes ID (vist i klammer etter navnet på romtypen) for hvert rom du aktiverer, for eksempel «4680104».
  5. For hver koblet romtype vil SiteMinder be deg om deg om å fylle ut tre felt (romkode, priskode og inventarkode). Priskoden skal alltid være tom. Bruk romtypens ID som du noterte i forrige trinn, til å fylle ut både Romkode og Inventarkode. Logg deg inn på SiteMinder for å angi disse kodene online, eller fyll ut og returner regnearket som SiteMinder vil gi deg tilgang til.
  6. Når koblingen av romtyper er ferdig, kan du kontakte Sirvoy kundeservice, så vil vi aktivere tilkoblingen for deg.
  7. Eventuelle bookinger mottatt gjennom SiteMinder før du har koblet din SiteMinderkonto til Sirvoy kommer ikke til å bli importert og registrert automatisk i Sirvoy. De må importeres manuelt til Sirvoy, helst før du kobler kontoene sammen. Dersom du har mange slike bookinger, hjelper vi deg gjerne med importen. Les denne artikkelen for instruksjoner om hvordan du kan gjøre dette.
Merk: Hver priskategori i SiteMinder (for eksempel Singel Use, Non refundable, etc.) må kobles til unik romtype i Sirvoy. Du må kanskje opprette aliaser eller duplikate romtyper i Sirvoy for å kunne koble deg til alle priskategorier som finnes i SiteMinder.
Merk: Når tilkoblingen er fullført, vil du ikke lenger kunne endre priser, tilgjengelighet, restriksjoner (se noen unntak her) osv. via SiteMinder . Alle oppdateringer må gjøres fra Sirvoy. Når en endring er gjort i Sirvoy, vil den gjenspeiles på SiteMinder i løpet av et par minutter. Men, vi anbefaler likevel at du av og til kontrollerer at tilgjengelighet, priser og bookinger er oppdatert og riktig synkronisert på SiteMinder.
Merk: Selv om tilgjengeligheten synkroniseres mellom Sirvoy og salgskanalene nesten øyeblikkelig, er det alltid en liten risiko for dobbelbookinger når det samme fysiske rommet er tilgjengelig i flere salgskanaler samtidig. For eksempel kan det siste rommet bestilles på nettsiden din samtidig som det bestilles på en annen salgskanal. Dette skjer svært sjelden, selv for travle hoteller. Men hvis det skjer, vil salgskanalen forvente at du raskt informerer dem slik at de, avhengig av avtalen du har med dem, kan hjelpe til med å finne en løsning så snart som mulig.

Merk: I sjeldne tilfeller kan bookinger mottatt fra salgskanaler fordeles på forskjellige rom.