For å lage en booking for gjester som ringer eller som kommer innom, går du til menyen «Ny booking» og fyller inn opplysningene om gjesten.

Du kan også opprette en booking fra kalenderen.