Tillegg vil være synlig på siden Kalender hvis funksjonen «Tell antall per dag» er slått på. For å aktivere denne funksjonen for et tillegg, gå til Innstillinger -> Tillegg -> Rediger. Slike tillegg er alltid booket for en bestemt dato. På denne måten vil du for eksempel kunne se hvor mange frokoster som trengs på en gitt dato.

Når du klikker på antall tillegg booket på en dato på Kalender-siden, vil et popup-vindu vises med mer informasjon og to utskrivbare PDF-er. Den ene er sortert etter romnummer eller navnet på enhetene og den andre etter bookingnumrene. PDF-en vil vise romnummer og gjestenavn for alle bookinger som har booket tillegget for den valgte datoen, sammen med det totale antallet bookede tillegg. PDF-en som er sortert etter bookingnummer, spesifiserer også antall tillegg per booking.