Legg til varsler på bookinger fra siden for bookingdetaljer. Varslene vil gå av på valgte datoer. Denne funksjonen kan være nyttig hvis en booking trenger oppmerksomhet i fremtiden, slik som en påminnelse om å kontakte gjesten eller å sjekke om betaling er mottatt.

Dashbord-siden kan du se alle nåværende varsler.  Bookinger som har nåværende og/eller fremtidige varsler kan du finne under «Bookinger» i delen: «Påminnelser/varsler».