Hva er forskjellen mellom “Verdi av booking” og “Mottatte betalinger”?

På siden Statistikk vil du finne inntektene for en bbestemt periode presentert på to ulike måter: Kolonnen «Verdi av bookinger» …

Forstå forskjellen mellom regnskapsrapport og statistikk

Tallene og summene du finner i regnskapsrapporten kan skille seg fra det du finner på siden Statistikk for samme periode. …

Kan jeg lage en daglig salgsrapport?

På Statistikk-siden kan du få en oppsummering av betalinger mottatt i Sirvoy gjennom f eks online betalinger (for eksempel PayPal …