Tidligere var det kun mulig å koble til Airbnb ved hjelp av en iCal tilkobling, men nå bruker vi en mer robust tilkobling som heter REST API. 

Når du bytter fra den gamle tilkoblingstypen til den nye, blir du bedt om å slette eventuelle aktive «importkalendere» i Sirvoy. Inntil du gjør dette, vil eventuelle tilknyttede romtyper være utilgjengelige for tilkoblingen. 

Fjerning av «importkalendere» vil ikke slette noen gjeldende bookinger, men Sirvoy vil ikke lenger motta oppdateringer til disse.

Slik sletter du importkalendere fra Airbnb:

  1. Gå til Innstillinger -> Salgskanaler -> iCal.
  2. Se etter enheter med «Henting av Booking (Import).»
  3. Dersom URL-en lenker enheten til Airbnb, klikker du på søppelbøtteikonet for å slette den.
  4. Gjenta trinnene ovenfor for eventuelle resterende importkalendere fra Airbnb. 
  • Med iCal-tilkoblingen ble Airbnbs tjenestegebyr delt mellom verten og gjesten. Med en REST API tilkobling derimot, krever Airbnb kun et vertsgebyr. Derfor anbefaler vi å øke prisene med 15 %, da vil du beholde samme prisnivå for gjestene og inntektene dine forblir mer eller mindre uendret.
  • Når du med den nye koblingen lagrer hvordan du har tilkoblet dine enheter i Sirvoy til dine annonser i Airbnb (trinn 6 under overskriften «Koble sammen dine kontoer hos Sirvoy og Airbnb»), vil Airbnb automatisk fjerne eventuelle «importkalendere» på sin side for de tilkoblete annonsene.
  • Den nye REST API tilkoblingen vil forandre alternativet «Forespørsel til verten» til «Bestille øyeblikkelig».

Når importkalenderne dine er slettet, er du klar til å koble Airbnb og Sirvoy sammen ved hjelp av REST API.