1. Gå til Innstillinger -> Restriksjoner -> Bookbare dager og klikk på «Definér ny tidsperiode».
  2. Indikér datoene denne innstillingen skal gjelde for.
  3. Med mindre du spesifiserer en spesiell romtype, gjelder denne innstillingen alle romtyper.
  4. Sett minimum og maksimum antall tillatte netter til 7.