1. Gå til Innstillinger -> Prisendringer -> Rabatt for flere netter etter hverandre.
  2. Rabatter kan angis for hele uker eller måneder eller for et egendefinert antall dager, for eksempel 3-5 dager.
  3. Angi rabatten for hver romtype.
Merk: De ukentlige og månedlige prisene gjelder kun for perioder delelig på 7 eller 30 netter. Dersom lengden på oppholdet ikke kan deles med 7 (eller 30) vil grunnprisen din blir brukt. Du finner denne under Innstillinger -> Romtyper.

Eksempel: Grunnprisen per natt er 1200 NOK, og den ukentlige prisen er 7000 NOK (1000 NOK per natt i gjennomsnitt). Når gjesten din booker ni netter vil grunnprisen på 1200 NOK per natt blir lagt til grunn fordi det ikke går an å dele 9 med 7.

Ønsker du at prisen på 1000 NOK per natt skal gjelde i 7 dager eller mer, selv om booket opphold ikke kan deles med 7, legger du til en «Justert pris per natt» på 1000 NOK for den lengre perioden.

Merk: Rabatter for lengre opphold er ikke inkludert i oppdateringene til salgskanalene (Booking.com, Expedia osv.). Priser blir satt for individuelle datoer når oppdateringer sendes til salgskanaleme. Salgskanalen vil deretter summere totalen for de bookede datoene.