Statistikk-siden kan du få en oppsummering av betalinger mottatt i Sirvoy gjennom f eks online betalinger (for eksempel PayPal eller Stripe). I øverste høyre hjørne kan du velge datoene for rapporten.

Merk: Betalinger mottatt betyr ikke nødvendigvis «salg», siden det ikke har blitt laget noe skattedokument.

Hvis du bruker fakturafunksjonen i Sirvoy vil du også finne totalene for «Kontantkvitteringer», «Fakturaer» og «Betalte fakturaer» på Statistikk-siden, inkludert MVA-detaljer (hvis gjeldende). For mer detaljerte rapporter, gå til Fakturering -> Regnskapsrapport.