Under Statistikk finner du noen svært nyttige fakta og tall som hjelper deg å evaluere hvordan din eiendom gjør det og kan vise deg områder du kanskje kan forbedre. Vær oppmerksom på verdiene er for å gi deg en oversikt over dine resultater, ikke for å brukes i bokføringssammenheng.

Nedenfor finner du en forklaring på hver verdi.

Alle eksemplene er basert på følgende situasjon:

Alle rommene er dobbeltrom og ble booket på mandag.
Rom 1 har en booking for 2 netter (tirsdag til torsdag) og koster 1000 NOK/natt.
Rom 2 har en booking for 2 netter (onsdag til fredag) og koster 2000 NOK/natt.
Rom 3 er ledig.

	 Mandag	 Tirsdag    Onsdag   Torsdag   Fredag
Rom 1		   1000 NOK   1000 NOK
Rom 2			        2000 NOK	  2000 NOK
Rom 3

Fakturering og betalinger:
Rom 1: Du lager en faktura for hele oppholdet på tirsdag. Gjesten betaler 50% på onsdag via bankoverføring og resten to uker senere.
Rom 2: Gjesten betaler alt ved innsjekking og du skriver ut en kontantfaktura (kvittering).

Merk: Alle tall som har en sammenheng med antall rom tar hensyn til det nåværende antallet rom, selv om man ser på tidligere eller fremtidige tidsperioder.

Nøkkeltall

Merk: Prisene i denne delen inkluderer avgifter.

Verdi: Summen av alle prisene per dag for de valgte datoene (inkludert rom, tillegg og tilleggsavgifter). Prisene per dag for bookinger med flere netter er gjennomsnittet av prisene for alle nettene.

Eksempel: Onsdag vil den være 3000 NOK (=1000 NOK for rom 1 + 2000 NOK for rom 2).
For tirsdag og onsdag vil den være 4000 NOK (=1000 NOK for rom 1 + 1000 NOK for rom 1 + 2000 NOK for rom 2).

Merk: «Tillegg» inkluderer tillegg fra SAMTLIGE bookinger i det valgte tidsrommet, selv om du filtrerer etter spesifikke romtyper.

Gjennomsnittlig daglig rompris (ADR): Inntekt fra rom (uten tilvalg eller tilleggsavgifter) delt på antall solgte rom (eller «Totalt antall romnetter» – se nedenfor).

Eksempel: For onsdag vil det være 1500 NOK (= 3000 NOK/2 totalt antall romnetter).
For tirsdag og onsdag vil det være 1333,3 NOK (= 4000 NOK/3 totalt antall romnetter (2 for rom 1 og 1 for rom 2)).

Inntekter per tilgjengelig rom (RevPAR): Inntekt fra rom (uten tilvalg eller tilleggsavgifter) delt på antall tilgjengelige rom (som er antall rom hotellet har ganget med antall dager valgt i filteret). Vær oppmerksom på at blokkerte rom og fiktive rom fortsatt betraktes som «tilgjengelige rom» i denne verdien.

Eksempel: For onsdag vil det være 1000 NOK (= 3000 NOK/3 ledige rom).
For tirsdag og onsdag vil det være 67 NOK (= 4000 NOK/6 ledige rom).

Fakturering

Kontantfakturaer: Summen av kontantfakturaer du har skrevet ut i løpet av den valgte perioden.

Eksempel: For onsdag vil det være 4000 NOK for rom 2. For alle andre dager ville det være 0 NOK.

Andre fakturaer: Summen av fakturaer du har skrevet i den valgte perioden.

Eksempel: For tirsdag vil det være 2000 NOK for rom 1. For alle andre dager ville det være 0 NOK.

Betalte fakturaer: Summen av alle betalinger du registrerte i den valgte perioden OG som er knyttet til en faktura. Det spiller ingen rolle når fakturaen ble utstedt.

Eksempel: For onsdag vil det være 1000 NOK for rom 1. For alle andre dager ville det være 0 NOK.

Betalinger

Summen av alle betalinger som er registrert i den valgte perioden vises separat i henhold til «Kontantfakturaer (Standard)» og følgende kategorier (som bare vises hvis en betaling faktisk er registrert i den aktuelle kategorien):

 • Kasse (kort/kontant)
 • Bankoverføring
 • Fakturert (ekstern app)
 • Kort
 • Kontanter
 • Gavekort
 • Sjekk
 • Egendefinert type

Summen av disse kategoriene (unntatt «Kontantfakturaer (Standard)») er lik verdien «Fakturabetalinger» pluss eventuelle registrerte innbetalinger som ennå ikke er tildelt en bestemt faktura.

Eksempel: For onsdag vil «Kontantfakturaer (Standard)» være 4000 NOK (for rom 2), «Bankoverføring» vil være 1000 NOK (for rom 1) og alle de andre vil være 0 NOK. Alle andre dager vil alt være 0 NOK.

Belegg i løpet av perioden

Benyttelsesgrad: Prosentandelen av bookede romnetter i den valgte perioden i forhold til alle tilgjengelige romnetter. Vær oppmerksom på at blokkerte rom og fiktive rom fortsatt betraktes som «tilgjengelige rom» i denne verdien.

Eksempel: For tirsdag vil det være 33% (= 1 romnatt booket/3 romnetter).
For tirsdag og onsdag vil det være 50% (= 3 romnetter booket/6 romnetter)

Antall ankommende gjester: Summen av alle gjester som sjekket inn i den valgte perioden.

Eksempel: For tirsdag vil det være 2. For onsdag vil det være 2. For andre dager vil det være 0.

Totalt antall gjestenetter: Summen av gjester per natt som har sjekket inn eller bodde hos deg (summert over flere netter hvis det ble valgt).

Eksempel: For tirsdag vil det være 2 (= 2 gjester for en natt i rom 1). For tirsdag og onsdag vil det være 6 (= 2 gjester for tirsdag + 2 ganger 2 gjester for onsdag)

Totalt antall romnetter: Summen av rom som er brukt per natt (summert over flere netter hvis det ble valgt).

Eksempel: For tirsdag vil det være 1 (= rom 1 for en natt). For tirsdag og onsdag vil det være 3 (= rom 1 for tirsdag + rom 1 og rom 2 for onsdag).

Registrert under perioden

Nye bookinger: Summen av alle bookinger registrert i den valgte perioden.

Eksempel: For mandag vil det være 2. For alle andre dager vil det være 0.

Kilde til booking: Forteller deg hvor bookingene er kommet fra i prosent, f.eks. nettsiden, resepsjonen, Expedia, osv.

Bookinger gjort av: Forteller deg hvem som registrerte bookingen i prosent, f.eks. gjester (online), bruker 1, bruker 2, osv.

Diagrammer

Du kan vise “Totalt antall enheter” eller “Antall gjester” for alle eller spesifikke romtyper for den valgte perioden.

Vær oppmerksom på at når du filtrerer på en spesifikk romtype, vil grafen bare vise bookinger gjort for den bestemte romtypen. Dette betyr at hvis det samme rommet også selges under andre romtyper, vil ikke disse bookingene bli tatt med. Men, når du filtrerer på en spesifikk romtype og bruker den omvendte visningen, vil alle bookinger og blokkerte rom bli tatt i betraktning, og den gjenværende tilgjengeligheten for den spesifikke romtypen vil vises.

Nasjonaliteter

Forteller deg hvor gjestene er fra og hvor lenge de har bodd i den valgte perioden.