1. Gå til Fakturaer > Regnskapsrapport for å lage rapporter til bokholdet ditt.
  2. Spesifisér tidsperioden og typen overføringer du ønsker å inkludere i rapporten.
  3. Overføringene vil duke opp i PDF-en omtrent som i eksempelet under.
  4. På slutten av PDF-en finner du en oppsummering til regnskapsfører som fremhevet debit- og kredittbeløp for de ulike kontoene i hovedboken.

Vennligst merk: Rapporten vil bruke kontokodene fra hovedboken som ble brukt når fakturaene, kvitteringene og/eller betalingene ble laget. Du kan rette kontokodene ved å redigere individuelle fakturaer og kvitteringer. For å redigere standard hovedbokkonto, gå til Innstillinger > Betalinger og fakturering > Oversikt over kontoer.