Hvis du bruker Stripe.com kan du lagre kundens kredittkortinformasjon for senere prosessering. Kortet kan senere trekkes en eller flere ganger fra siden for bookingdetaljer i Sirvoy.

Du kan også aktivere tjenesten «Sirvoy Vault» i Sirvoy for å lagre kredittkortdetaljer trygt.

Kredittkortinformasjonen bli håndtert og lagret av betalingsleverandøren. Dette kalles often tokenization, siden en mindre sensitiv token blir laget for å representere den faktiske kredittkortinformasjonen. Dette betyr at ingen kredittkortinformasjon vil være i nærheten av sin nettside, webserver eller datamaskin. Kredittkortinformasjon vil heller ikke bli lagret i Sirvoy. Med andre ord; kredittkortinformasjonen vil alltid bli lagret på en sikker og PCI-kompatibel måte.