Under Innstillinger -> Sirvoy-konto -> Tid og region kan du endre følgende:

  • Valuta
  • Språk
  • Tidssone
  • Tidsvisning og datoformat

I tillegg kan du avgjøre: