Du kan velge hvordan du vil runde av totalprisen i bookinger. Vi anbefaler at du bruker to desimaler, men i enkelte situasjoner kan det være lurt å bruke 5 desimaler. Gå til Innstillinger -> Sirvoy-konto -> Tid og region  og velg om du vil bruke 2 eller 5 desimaler når rompriser beregnes i bookinger.

Når for eksempel en gjest booker 3 netter med forskjellige priser (80 + 80 + 85), vil du få forskjellige resultater avhengig av hvordan gjennomsnittsprisen avrundes når de lagres. Hvis gjennomsnittsprisen blir lagret med fem desimaler (81,66667), vil den avrundede totalprisen bli 245,00. Hvis gjennomsnittsprisen blir lagret med bare to desimaler (81,67), blir den avrundede totalprisen 245,01.

(Fremtidige oppdateringer vil løse dette problemet ved å lagre prisen for hver natt, ikke en gjennomsnittspris.)

Tips: Se relaterte artikler for å lære mer om avrunding på fakturaer.