Ved å legge til en webhook eller en callback URL, får hotellet muligheten til å motta bookingdetaljer i JSON-format via en URL (nettadresse).

En webhook sender ut en callback til en gitt URL hver gang en booking opprettes, endres eller kanselleres.

Webhook/callback funksjonen trigges fra:

  • Bookingmotoren
  • Skjema for bookingdetaljer
  • Bookinger utført av resepsjonen under «Ny booking»
  • Bookinger fra salgskanaler

Den kan aktiveres i Innstillinger -> Konto -> Callback URL

Mottaksserveren må svare med http-koden 200 (OK), ellers blir anropet repetert hvert 30. minutt opptil 10 ganger.

  • Hvis du ikke ser noen innkommende parametere, (eller noe tilsvarende avhengig av hvilket programmeringsspråk du bruker), bruker du dette:
    $jsonBooking = json_decode(file_get_contents(‘php://input’));
  • Callback blir gjort som innlegg og via https.

Her ser du et eksempel på JSON-formatet: