Callback-URL-en gir hotellet muligheten til å motta bookingdetaljer i JSON-format gjennom en URL. Hvis denne funksjonen er aktivert sender den ut en callback-URL definert av deg hver gang en ny booking blir mottatt i Sirvoy. Aktivér under Innstillinger > Din konto > Callback-URL.

Mottaksserveren må svare med http-koden 200 (OK), ellers vil callen bli foreldet hvert trettiende minutt, opptil 10 ganger. Under ser du et eksempel på JSON-format.