Ved å legge til en booking event webhook, får hotellet muligheten til å motta bookingdetaljer i JSON-format via en URL (nettadresse). 

Merk: Dette forutsetter grunnleggende kunnskap om hvordan du bruker en webhook. Det kan være lurt å konsultere din webutvikler i tilfelle du trenger hjelp.

En booking event webhook sender ut en callback til en gitt URL hver gang en booking opprettes, endres eller kanselleres. 

Booking event webhook funksjonen trigges fra:

 • Sirvoy bookingmotor
 • Sjekk booking-funksjonen
 • Bookinger fra salgskanaler

Den kan aktiveres i Innstillinger -> Konto -> Booking Event Webhook.

Mottaksserveren må svare med HTTP-koden 200 (OK), ellers blir forespørselen repetert hvert 30. minutt opptil 3 ganger. Vi støtter bare HTTPS ved bruk av TLS versjon 1.2 og nyere for å sikre personvern og konfidensialitet. HTTPS-sertifikatet må også være gyldig, ellers blir ingen data sendt. Bookinginformasjonen sendes som en POST med JSON.

Vennligst påse at serveren din kommer til å svare på en HTTP GET-forespørsel med 200 OK. Dette gjøres som en kontroll som blir utført fra tid til annen for å forsikre seg at endepunktet ditt er aktivt. Men ingen data blir noen gang sendt til deg ved hjelp av en HTTP GET.

Webhook callbacks vil komme fra nedenfor nevnte IP-intervaller. Ønsker du å begrense trafikken til serveren din, må alle de følgende intervaller være tillatt i brannmuren din:

 • 34.243.166.60
 • 52.18.11.99
 • 63.34.80.48
 • 54.194.0.85
 • 2a05:d018:e34:5300::/56

Callbacks utløses fra en server som er dual-stack (dobbel protokollstakk) som kan håndtere både ipv4 og ipv6. Om du legger til både ipv4 og ipv6-adressen til ditt domenenavn, vil en webhook callback bli sendt til serveren som svarer først.

Her ser du noen eksempler på JSON-formatet når en ny booking opprettes:

{
  "version":"1.0",
  "callbackId":2464764,
  "generatedTime":"2021-09-08T11:41:06+00:00",
  "event":"new",
  "propertyId":1,
  "bookingId":26006,
  "channelBookingId":null,
  "bookingDate":"2021-09-08T11:37:42+00:00",
  "arrivalDate":"2021-09-08",
  "departureDate":"2021-09-10",
  "cancelled":false,
  "eta":null,
  "totalAdults":2,
  "guest":{
   "firstName":"John",
   "lastName":"Doe",
   "businessName":"Acme Corporation",
   "address":"123 Main St",
   "postcode":"17101",
   "city":"AnyTown",
   "state":"DE",
   "country":"US",
   "phone":"+17184547453",
   "email":"john.doe@mailservice.us",
   "passportNo":null,
   "language":"en",
   "message":"Your hotel looks nice :)"
  },
  "guestReference":null,
  "internalComment":null,
  "couponCode":null,
  "bookingSource":"Front desk",
  "bookingIsProvisional":false,
  "bookingProvisionalId":null,
  "bookingIsCheckedIn":false,
  "bookingIsCheckedOut":false,
  "customFields":[
   {
     "name":"Custom field",
     "value":"custom field text filled by guest"
   },
   {
     "name":"Checkbox",
     "value":true
   },
   {
     "name":"new checkbox",
     "value":false
   }
  ],
  "rooms":[
   {
     "RoomTypeName":"Basic room",
     "RoomTypeDescription":"As basic as it gets, with a small window included.",
     "RoomName":"110",
     "arrivalDate":"2021-09-08",
     "departureDate":"2021-09-10",
     "adults":2,
     "quantity":2,
     "price":100,
     "roomTotal":200,
     "guestName":null,
     "comment":null,
     "ledgerAccount":null
   }
  ],
  "additionalItems":[
   {
     "description":"Cleaning Fee",
     "specificDate":null,
     "quantity":1,
     "price":0,
     "itemTotal":0,
     "ledgerAccount":null
   }
  ],
  "bookedCategory":null,
  "currency":"EUR",
  "totalPrice":200,
  "totalSurcharges":20,
  "totalPriceIncludingSurcharges":220,
  "payments":[
   
  ],
  "invoices":[
   
  ]
}

Slik kan det se ut etter at en kontantfaktura er opprettet og en betaling flyttes til en faktura – samtlige betalinger og fakturaer inkludert i denne bookingen inkluderes også i webhook callbacken. Alle andre endringer utløser også en webhook callback som inneholder denne informasjonen. I dette eksemplet vil booking event webhooken nå ser slik ut: 

{
  "version":"1.0",
  "callbackId":2464765,
  "generatedTime":"2021-09-08T11:45:01+00:00",
  "event":"modified",
  "propertyId":1,
  "bookingId":26006,
  "channelBookingId":null,
  "bookingDate":"2021-09-08T11:37:42+00:00",
  "arrivalDate":"2021-09-08",
  "departureDate":"2021-09-10",
  "cancelled":false,
  "eta":null,
  "totalAdults":2,
  "guest":{
   "firstName":"John",
   "lastName":"Doe",
   "businessName":"Acme Corporation",
   "address":"123 Main St",
   "postcode":"17101",
   "city":"AnyTown",
   "state":"DE",
   "country":"US",
   "phone":"+17184547453",
   "email":"john.doe@mailservice.us",
   "passportNo":null,
   "language":"en",
   "message":"Your hotel looks nice :)"
  },
  "guestReference":null,
  "internalComment":null,
  "couponCode":null,
  "bookingSource":"Front desk",
  "bookingIsProvisional":false,
  "bookingProvisionalId":null,
  "bookingIsCheckedIn":false,
  "bookingIsCheckedOut":false,
  "customFields":[
   {
     "name":"Custom field",
     "value":"custom field text filled by guest"
   },
   {
     "name":"Checkbox",
     "value":true
   },
   {
     "name":"new checkbox",
     "value":false
   }
  ],
  "rooms":[
   {
     "RoomTypeName":"Basic room",
     "RoomTypeDescription":"As basic as it gets, with a small window included.",
     "RoomName":"110",
     "arrivalDate":"2021-09-08",
     "departureDate":"2021-09-10",
     "adults":2,
     "quantity":2,
     "price":100,
     "roomTotal":200,
     "guestName":null,
     "comment":null,
     "ledgerAccount":null
   }
  ],
  "additionalItems":[
   {
     "description":"Cleaning Fee",
     "specificDate":null,
     "quantity":1,
     "price":0,
     "itemTotal":0,
     "ledgerAccount":null
   }
  ],
  "bookedCategory":null,
  "currency":"EUR",
  "totalPrice":200,
  "totalSurcharges":20,
  "totalPriceIncludingSurcharges":220,
  "payments":[
   
  ],
  "invoices":[
   {
     "invoiceNumber":"41001",
     "invoiceDate":"2021-09-08",
     "dueDate":"2021-09-08",
     "receiver":"Acme Corporation",
     "address":[
      "John Doe",
      "123 Main St",
      "AnyTown, DE 17101",
      "United States"
     ],
     "roundingAmount":0,
     "invoiceTotal":220,
     "originInvoice":null,
     "invoiceRows":[
      {
        "quantity":2,
        "price":100,
        "rowTotal":200,
        "ledgerAccount":"3010",
        "rowText":"Basic room",
        "vatRate":0,
        "vatAmount":0
      },
      {
        "quantity":1,
        "price":20,
        "rowTotal":20,
        "ledgerAccount":"sur1",
        "rowText":"10",
        "vatRate":0,
        "vatAmount":0
      }
     ],
     "payments":[
      {
        "amount":220,
        "ledgerAccount":"",
        "paymentReference":null,
        "comment":""
      }
     ]
   }
  ]
}