Ved å legge til en booking event webhook, får hotellet muligheten til å motta bookingdetaljer i JSON-format via en URL (nettadresse). 

Merk: 

 • Bruk av en webhook krever teknisk kompetanse. Vennligst ta kontakt med en webutvikler for å få hjelp.
 • Det er kun mulig å legge til én webhook per konto.

En booking event webhook sender ut en callback til en gitt URL hver gang en booking opprettes, endres eller kanselleres. 

Booking event webhook funksjonen trigges fra:

 • Sirvoy bookingmotor
 • Sjekk booking-funksjonen
 • Bookinger fra salgskanaler

Den kan aktiveres i Innstillinger -> Konto -> Booking Event Webhook.

Mottaksserveren må svare med HTTP-koden 200 (OK), ellers blir forespørselen repetert hvert 30. minutt opptil 3 ganger. Vi støtter bare HTTPS ved bruk av TLS versjon 1.2 og nyere for å sikre personvern og konfidensialitet. HTTPS-sertifikatet må også være gyldig, ellers blir ingen data sendt. Bookinginformasjonen sendes som en POST med JSON.

Vennligst påse at serveren din kommer til å svare på en HTTP GET-forespørsel med 200 OK. Dette gjøres som en kontroll som blir utført fra tid til annen for å forsikre seg at endepunktet ditt er aktivt. Men ingen data blir noen gang sendt til deg ved hjelp av en HTTP GET.

Webhook callbacks vil komme fra nedenfor nevnte IP-intervaller. Ønsker du å begrense trafikken til serveren din, må alle de følgende intervaller være tillatt i brannmuren din:

 • 34.243.166.60
 • 52.18.11.99
 • 63.34.80.48
 • 54.194.0.85
 • 2a05:d018:e34:5300::/56

Callbacks utløses fra en server som er dual-stack (dobbel protokollstakk) som kan håndtere både ipv4 og ipv6. Om du legger til både ipv4 og ipv6-adressen til ditt domenenavn, vil en webhook callback bli sendt til serveren som svarer først.

Her ser du noen eksempler på JSON-formatet når en ny booking opprettes:

{
  "version":"1.0",
  "callbackId":2464764,
  "generatedTime":"2021-09-08T11:41:06+00:00",
  "event":"new",
  "propertyId":1,
  "bookingId":26006,
  "channelBookingId":null,
  "bookingDate":"2021-09-08T11:37:42+00:00",
  "arrivalDate":"2021-09-08",
  "departureDate":"2021-09-10",
  "cancelled":false,
  "eta":null,
  "totalAdults":2,
  "guest":{
   "firstName":"John",
   "lastName":"Doe",
   "businessName":"Acme Corporation",
   "address":"123 Main St",
   "postcode":"17101",
   "city":"AnyTown",
   "state":"DE",
   "country":"US",
   "phone":"+17184547453",
   "email":"john.doe@mailservice.us",
   "passportNo":null,
   "language":"en",
   "message":"Your hotel looks nice :)"
  },
  "guestReference":null,
  "internalComment":null,
  "couponCode":null,
  "bookingSource":"Front desk",
  "bookingIsCheckedIn":false,
  "bookingIsCheckedOut":false,
  "bookingIsConfirmed": false,
  "bookingIsProvisional":false,
  "bookingProvisionalId":null,
  "customFields":[
   {
     "name":"Custom field",
     "value":"custom field text filled by guest"
   },
   {
     "name":"Checkbox",
     "value":true
   },
   {
     "name":"new checkbox",
     "value":false
   }
  ],
  "rooms":[
   {
     "RoomTypeName":"Basic room",
     "RoomTypeDescription":"As basic as it gets, with a small window included.",
     "RoomName":"110",
     "RoomId": 52,
     "arrivalDate":"2021-09-08",
     "departureDate":"2021-09-10",
     "adults":2,
     "quantity":2,
     "price":100,
     "roomTotal":200,
     "guestName":null,
     "comment":null,
     "ledgerAccount":null
   }
  ],
  "additionalItems":[
   {
     "description":"Cleaning Fee",
     "specificDate":null,
     "quantity":1,
     "price":0,
     "itemTotal":0,
     "ledgerAccount":null
   }
  ],
  "bookedCategory":null,
  "currency":"EUR",
  "totalPrice":200,
  "totalSurcharges":20,
  "totalPriceIncludingSurcharges":220,
  "payments":[],
  "invoices":[]
}

Slik kan det se ut etter at en kontantfaktura er opprettet og en betaling flyttes til en faktura – samtlige betalinger og fakturaer inkludert i denne bookingen inkluderes også i webhook callbacken. Alle andre endringer utløser også en webhook callback som inneholder denne informasjonen. I dette eksemplet vil booking event webhooken nå ser slik ut: 

{
  "version":"1.0",
  "callbackId":2464765,
  "generatedTime":"2021-09-08T11:45:01+00:00",
  "event":"modified",
  "propertyId":1,
  "bookingId":26006,
  "channelBookingId":null,
  "bookingDate":"2021-09-08T11:37:42+00:00",
  "arrivalDate":"2021-09-08",
  "departureDate":"2021-09-10",
  "cancelled":false,
  "eta":null,
  "totalAdults":2,
  "guest":{
   "firstName":"John",
   "lastName":"Doe",
   "businessName":"Acme Corporation",
   "address":"123 Main St",
   "postcode":"17101",
   "city":"AnyTown",
   "state":"DE",
   "country":"US",
   "phone":"+17184547453",
   "email":"john.doe@mailservice.us",
   "passportNo":null,
   "language":"en",
   "message":"Your hotel looks nice :)"
  },
  "guestReference":null,
  "internalComment":null,
  "couponCode":null,
  "bookingSource":"Front desk",
  "bookingIsCheckedIn":false,
  "bookingIsCheckedOut":false,
  "bookingIsConfirmed": false,
  "bookingIsProvisional":false,
  "bookingProvisionalId":null,
  "customFields":[
   {
     "name":"Custom field",
     "value":"custom field text filled by guest"
   },
   {
     "name":"Checkbox",
     "value":true
   },
   {
     "name":"new checkbox",
     "value":false
   }
  ],
  "rooms":[
   {
     "RoomTypeName":"Basic room",
     "RoomTypeDescription":"As basic as it gets, with a small window included.",
     "RoomName":"110",
     "RoomId": 52,
     "arrivalDate":"2021-09-08",
     "departureDate":"2021-09-10",
     "adults":2,
     "quantity":2,
     "price":100,
     "roomTotal":200,
     "guestName":null,
     "comment":null,
     "ledgerAccount":null
   }
  ],
  "additionalItems":[
   {
     "description":"Cleaning Fee",
     "specificDate":null,
     "quantity":1,
     "price":0,
     "itemTotal":0,
     "ledgerAccount":null
   }
  ],
  "bookedCategory":null,
  "currency":"EUR",
  "totalPrice":200,
  "totalSurcharges":20,
  "totalPriceIncludingSurcharges":220,
  "payments":[],
  "invoices":[
   {
     "invoiceNumber":"41001",
     "invoiceDate":"2021-09-08",
     "dueDate":"2021-09-08",
     "receiver":"Acme Corporation",
     "address":[
      "John Doe",
      "123 Main St",
      "AnyTown, DE 17101",
      "United States"
     ],
     "roundingAmount":0,
     "invoiceTotal":220,
     "originInvoice":null,
     "invoiceRows":[
      {
        "quantity":2,
        "price":100,
        "rowTotal":200,
        "ledgerAccount":"3010",
        "rowText":"Basic room",
        "vatRate":0,
        "vatAmount":0,
        "bookingId": 26005
      },
      {
        "quantity":1,
        "price":20,
        "rowTotal":20,
        "ledgerAccount":"sur1",
        "rowText":"10",
        "vatRate":0,
        "vatAmount":0
      }
     ],
     "payments":[
      {
        "paymentId": 26,
        "createdAt": "2023-10-12T20:43:08+00:00",
        "valueDate": "2023-10-13",
        "amount":220,
        "ledgerAccount":" ",
        "paymentReference":null,
        "comment":null
      }
     ]
   }
  ]
}