Hvis du har skrudd på instillingen «Tell antal per dag» for tilleggene dine (under Innstillinger -> Tillegg), vil de vises på bunnen av kalenderoversikten for hver dato. Booket mengde og gjenværende tilgjengelighet kan ses her.

I kalenderoversikten kan du klikke på en dato for et bestemt tillegg, og et popup-vindu vil vises. Her kan du blokkere eller fjerne tilgjengelighet for den bestemte datoen.