For hver romtype i salgskanalen må minst én pris alltid være tilkoblet til en romtype på integrasjonssiden i Sirvoy. Vanligvis er dette «standardprisen» som står øverst.

Tips: Vi anbefaler å koble romtypene til minst to priser, for eksempel «standard» og «ikke-refunderbar». Denne metoden gir deg mer fleksibilitet. Du kan for eksempel sperre den ene mens det fortsatt vil være mulig å booke den andre.

Hver romtype kan ha flere priser, og det finnes fordeler og ulemper med å koble romtypene til bare noen eller til samtlige priser.

Koble til samtlige priser til romtypen

Perfekt for hoteller med kun noen få priser for enhver romtype eller for de som ønsker å styre prisene for enhver romtype i detail gjennom Sirvoy.

Fordeler:

 • Full kontroll over samtlige rompriser gjennom Sirvoy.
 • Sirvoy kommer til å vise prisen tydelig for hver enkelt booking. 

Ulemper:

 • Restriksjoner og priser må settes individuelt for enhver romtype.

Koble til noen priser til romtypen

Best for hoteller med mange priser for enhver romtype.

Fordeler:

 • Automatiske prosesser på salgskanalen vil kontrollere rompriser som ikke har blitt koblet til en romtype.
 • Priser som ikke har blitt koblet til en romtype kan arve innstillinger fra en «overordnet» pris, for eksempel restriksjoner, og justere prisen basert på den overordnede prisen. 

Ulemper:

 • Mindre kontroll. 
 • Når en pris som ikke har blitt koblet til en romtype arver innstillinger fra en «overordnet» pris, er disse innstillingene vanligvis knyttet til den «overordnede» prisen. For eksempel vil tilgjengeligheten være akkurat slik den er hos den overordnede prisen. Prisen som ikke har blitt koblet til en romtype i Sirvoy kan ikke kontrolleres direkte fra Sirvoy, men må justeres direkte på salgskanalen.

Merk: Rompriser som ikke har blitt koblet til en romtype oppfører seg på en spesiell måte. 

 • Dersom du sperrer en romtype i Sirvoy for en tidsperiode, vil priser du ikke har koblet til en romtype fortsatt kunne reserveres, med mindre de er konfigurert slik i salgskanalen at de arver restriksjoner fra den tilkoblede prisen. 
 • Når noen bestiller via salgskanalen en pris som ikke er koblet til en romtype, vil systemet velge en annen pris fra de prisene som har blitt koblet til en romtype i Sirvoy. 
  • Tenk deg for eksempel at du har satt opp to priser for én romtype, prisen som heter «ikke-refunderbar» er ikke koblet til en romtype og prisen som heter «standardpris» som er koblet til en romtype. Dersom prisen «ikke-refunderbar» er booket av gjesten, men bare «standardpris» er koblet til, vil det står i bookingen at «standardprisen» har blitt booket. Den «ikke-refunderbare» prisen vil bli brukt, men i bookingen står det ved siden av romtypen at «standardprisen» har blitt booket. 
 • Prisen for priser som ikke har blitt koblet til en romtype settes direkte på salgskanalen og ikke i Sirvoy. Dette gjelder også for eventuell prisrelasjoner til «overordnede» priser.