Dra-og-slipp i Kalender:

  1. Gå til siden Kalender for å få en oversikt over hvordan du kan ordne rombookingene dine mest effektivt.
  2. Klikk på «bookingbaren» du ønsker å endre, og vent.
  3. «Bookingbaren» vil bli bevegelig, og tilgjengelige rom vil være merket.
  4. Ta tak i «bookingbaren» du ønsker å flytte, og dra den til et annet tilgjengelig rom.
  5. Bekreft romendringen når du blir bedt om det.

Mark: Hvis alle rom er opptatt, vil ikke dra-og-slipp være mulig. Lag eventuelt et interte «Bytterom» du kan bruke når du flytter bookinger mellom rom. Dessverre vil et slikt «lurerom» per nå påvirke statistikkene. Fremtidige oppdateringer vil løse dette problemet og gjøre det enda enklere å bytte rom i Sirvoy.