Dra-og-slipp i Kalender:

  1. Gå til siden Kalender for å få en oversikt over hvordan du kan ordne rombookingene dine mest effektivt.
  2. Klikk på «bookingbaren» du ønsker å endre, og vent.
  3. «Bookingbaren» vil bli bevegelig, og tilgjengelige rom vil være merket.
  4. Ta tak i «bookingbaren» du ønsker å flytte, og dra den til et annet tilgjengelig rom.
  5. Bekreft romendringen når du blir bedt om det.

Merk: Selv om alle rommene er opptatt, er det fortsatt mulig å «dra og slippe» rom. Ingen interne «bytterom» er nødvendig. Slike fiktive rom vil påvirke statistikken, så vi anbefaler at du ikke har noen.

Bytt rom fra siden med bookingdetaljer:

  1. Gå til siden med bookingdetaljer.
  2. Klikk på ikonet «Skift til et annet rom» for rommet du vil bytte.
  3. Velg et nytt rom fra nedtrekksmenyen.

Merk: Når du endrer rom i en booking du har fått fra en salgskanal, må det nye rommet høre til samme romtype som det opprinnelige rommet. En iCal-booking bør aldri endres i Sirvoy, siden den da kanselleres automatisk. Ønsker du å flytte bookingen til et rom som hører til en annen romtype, eller en annen enhet i en iCal-booking, vennligst gjør disse endringene på kanalens side. Ellers kan det resultere i overbookinger.